O tanci v nás

Tanec v nás je projekt, ktorý prebúdza telo a oživuje život prostredníctvom spontánneho voľného tanca a impulzov z tanečno-pohybovej terapie. Dôležitou súčasťou projektu je holistický prístup a spolupráca s prírodou.

Prečo tanec v nás?

Tanec v nás je život. Je to metafora pre pohyb - životné procesy, ktoré nás udržujú pri živote. Dokonalosť, hra prírody a vesmíru, ktorej sme súčasťou. 

Cez uvedomovanie si svojho tela sa dokážeme napojiť na svoje prirodzené zdroje ako sú napríklad zmysly, uzemnenie, tekutosť, dych - skrátka na život v nás. Návrat do tela - byť prítomný v tele a byť si vedomý tela, znamená aj návrat k prírode a k svojej vlastnej podstate. Obnovenie našej celistvosti. Zosúladenie tela, pocitov a mysle, harmónia tela a ducha.

Vedomé bytie v tele nás napája na radosť zo života, bohatstvo a rozmanitosť siete života, ktorej sme tak či tak súčasťou. Z telesnej úrovni môžeme čerpať mnoho, pretože telo má pamäť.  Je v nej zakódovaná celá naša osobná história, ale aj aspekty evolúcie života na Zemi. Práca s telom nám pomáha jednotlivé naše časti integrovať a využiť na liečenie, podporu, či inšpiráciu pre každodenný život. 

Aj na duchovnej úrovni môžeme viac prosperovať, pokiaľ pojmeme telo a ducha ako jeden celok. Zároveň nám telesná úroveň vytvára základy pre duchovné snaženie, v zmysle uzemnenia, zakorenenia sa a realizovania sa na Zemi. Naše duchovno sa stane hmatateľnejším, viac ukotveným v realite. Tento proces nám umožní rozpomenúť sa, kto vlastne SME.