Ponuka / Co nabízím

Večery s kreatívnym tancom a liečivým pohybom - terapeutický tanec (2 h)

Kreatívny terapeutický tanec

Jedná sa voľný tanec bez predpísaných krokov, obvykle je pripravená nejaká téma a k nej ponuka pár impulzov. Všetko je dobrovoľné. Každý tancuje pre seba, bez hodnotenia ostatných alebo samého seba. Máme príležitosť nechať sa viesť vlastným telom, otvárame priestor pre telesnú múdrosť. 

Čo vám prinesie kreatívny terapeutický tanec?

  • vedomé prepojenie s telom – čas pre samých seba
  • uvoľnenie sa
  • vystúpenie z pohybových vzorcov
  • radosť z vlastného pohybu a života
  • rozvoj kreativity
  • sebapoznávanie
  • inšpiráciu pre každodenný život
  • silu žiť vlastný život podľa vlastných predstáv 
  • ...  a nechajme sa prekvapiť... :)

zavřít

Zážitkové workshopy s prvkami tanečno-pohybovej terapie (1/2 - 2 dni)

Holistická tanečná a pohybová terapia (HTB) je procesorientovaná forma expresívnej terapie, ktorá integruje našu osobnosť, vzťahy s ostatnými ľuďmi i s okolitým prostredím. Bola vytvorená skupinou nemeckých terapeutiek pod vedením Barbary Hundshammer, viac na stránkach HTB.

HTB nás robí pozornými voči najrôznejším signálom a posolstvám vlastného tela a rozvíja schopnosť porozumieť reči nášho tela. V popredí stojí vlastné kreatívne sebavyjadrenie a vlastný pohyb, namiesto pevne danej choreografie a štruktúry. Harmonizuje a znovu zjednocuje telo, emócie a myseľ. Je prepojením liečenia seba a sveta, tieto dve veci sa nedajú totiž oddeliť. Umožňuje nájsť riešenia a podporu v rôznych životných situáciách cez telesné vyjadrenie a pamäť tela.

Aktuálna ponuka seminárov:

Liečivé semináre pre ženy po cisárskych pôrodoch

Obsahom semináru je zážitkový proces na báze tanečno-pohybovej terapie zameraný na podporu vlastných zdrojov, ktoré napomáhajú k vyrovnaniu sa s pôrodom cisárskym rezom. 

zavřít

  Zážitkové  workshopy Work that Reconnects - nejen ekofilozofické (3 h - 2 dni)

Workshopy prepájajú ekopsychologickú metódu, obnovujúcu spojenie (WTR) od ekofilozofky Joanny Macy a  prvkami tanečno-pohybovej terapie. 

Príklady workshopov: "V sieti života"(obnovenie spojenia so širším Životom)  "Embodimet" "V náručí Zeme (úvod do WTR)"  "Naše tělo je naše nejbližší příroda" a další.

Workshopy slúžia k osobnému rozvoju, posilneniu, psychohygiene rozširujú v nímanie seba samého v kontexte seba v kontexte širšieho prírodného sveta. Vrelo doporučujem v týchto časoch!

zavřít

Workshopy WTR pro organizace, školy a firmy - na míru

  Je možné připravit workshopy na míru dle individuálních požadavek zaměřené na zvládání stresu, posílení psychické rezilience, práce s emocemi a budování wellbeingu. Jsou určeny pro menší skupiny (max. 16) nebo prezentace na festivalech, konferencích apod. Kromě Práce - metody - obnovující spojení (WTR) využívám kreativní terapeutický tanec a práci s tělem. Příkladem může být Seminář Aktivní naděje pro náročné časy nebo seminář Embodiment.

zavřít

Tanečně- pohybová terapie - individuální konzultace a práce s environmentálním žalem 

Ponúkam telesnú terapiu na báze tanečne- pohybovej terapie, pracuje s vyjadrením cez pohyb, vhodná ako doplnok k verbálnej terapii alebo pre ľudí, ktorým je bližšie neverbálne vyjadrenie. Jej cieľom je harmonizácia fyzickej, emocionálnej a mentálnej zložky osobnosti. Cez prácu s telom umožňuje integráciu nevedomých psychických procesov. V dobe kedy žijeme najmä v hlave a v dobe, kedy sme nadmieru vystavení stresom poskytuje efektívny nástroj uvoľnenia od najrôznejších problémov a umožňuje zlepšiť kvalitu nášho života. Mám kapacitu prijať nových klientov, pracujem pod supervíziou. Miesto terapie: Centrum Brna

Osobné terapeutické poradenstvo Environmentálny žiaľ a úzkosť zamerané na osobnostný rozvoj s využitím holistickej tanečno pohybovej terapie a Metódy obnovujúcej spojenie (k sebe i svetu) od ekofilozofky Joanny Macy (WTR) a týmu terapeutov.

Máte chuť pozrieť sa na veci inak - z perspektívy vašeho tela? Menej verbálne, viac v pohybe - vedome a citlivo vnímať vlastné telo, vzťahy a svet okolo? Rada vás budem pri vašich témach sprevádzať. Pri terapeutickej práci využívam tiež prvky telesnej traumaterapie Somatic Experiencing. 

zavřít