„Naše tělo je naše nejbližší příroda."

Miluška Hazuchová

 „Jste-li odtrženi od vlastního těla, jste zároveň odtrženi od těla světa. Ten se vám pak zdá jiný než vy, jakoby k vám nepatřil, místo toho, abyste v něm viděli živoucí kontinuum, k němuž náležíte.“

Philip Sheperd

Nejbližší akce

  24.-26.5. 2024

  Rusava 296, Centrum pod Pardusem

EMBODIMENT

 
Embodiment (Vtělení) - plné bytí v těle - prožitkový seminář
 

„Naše vědomí v těle je nedílnou
součástí vědomí, které prosycuje a
formuje...

...
...
více