O mně

Mgr. Miloslava Hazuchová

V roku 2012 som spoznala úžasnú ekofilozofickú a ekopsychologickú metódu Joanny Macy - Work That Reconnects. Tá mi otvorila dvere k tanečno-pohybovej terapii. Vždy som sa snažila aktívne pomáhať tejto planéte, a trochu sa to otočilo, či vrátilo?:) Zem ma priviedla k terapii a telu, za čo som veľmi vďačná. V posledných rokoch som veľa objavila a spoznala. Ďakujem svojim učiteľom a je mi potešením a cťou, že môžem svoje skúsenosti ponúknuť ďalej. Cítim v kostiach, že môžem naplniť svoje poslanie a potenciál.

Mám rada, keď sa ľudia slobodne hýbu, tešia a tancujú... Cítim v tom niečo až systémové (aj moja „aktivistická“ časť plesá :)). Slobodné vyjadrenie seba považujem za  principiálne veľkú vec! Nejde len o tanec, ide o sebavyjadrenie, kreativitu, komunikáciu, o našu silu a moc. Tá je stále ešte občas zámerne potlačovaná, asi tušíte prečo...ale máme to vo svojich rukách. Tvoriví ľudia sú slobodní. Žijú svoj život  podľa seba, majú vlastné názory a zodpovednosť. Príde mi jednoducho skvelé, že sa môžeme voľne prejavovať . Pre mňa je to paralela pre život. Naozaj k tomu nepotrebujeme žiadne konkrétne kroky (aj keď nás to tak učili), či štruktúry. Nemusíme nejak vyzerať, podávať výkon, ani nikoho tešiť - okrem nás samých:), a pritom to neznamená sebectvo, práveže je to  o vedomom spojení so sebou i svetom okolo. Stačí sa uvoľniť z naučených vzorcov, nechať sa viesť múdrosťou tela, všímavosťou a láskavosťou vo svojom vnútri.

Baví ma pracovať s ľuďmi všetkých vekových kategórii. Nechávať im priestor slobodne prejaviť vlastné pocity, bdelo a vedome obývať svoje telo, uzemniť sa a byť znova v plnej prítomnosti byť nohami na zemi a  rozpomenúť sa kým sme. Nechať rozkvitnúť svoj potenciál,  zodpovedne vytvárať svoj život a tvoriť svoj život v súlade so širším životom.

Vnímam, že k tomu potrebujeme hlavne seba a vlastné rozhodnutie používať múdrosť v nás, ktorú niekde v sebe odjakživa máme. Nechajme tancovať život v nás...  spolu s ostatnými slobodnými ľuďmi pre dobro tejto planéty i všetkých živých bytostí.

 

Štúdium a prax

2018 Psychosomatická klinika Rottal-Inn-Kliniken Simbach, Nemecko
2017 až dnes Sdružení Práh jižní Morava, Brno
2017
- 2018
Sanatorium Focus Praha
2017 Psychosomatické oddelenie PNPP Pezinok
2014 
- 2016
Holistická tanečno-pohybová terapia (730 h výcviku), Nemecko 
2016 Základy trauma terapie – Somatic experience (4 dni), Nemecko
2016
 
Body Mind Centering: Fluid Body - Systém telesných tekutín (6 dní) 
2013
 
Vzdelávanie Work that Reconnects „Active Hope“ Joanna Macy, Nemecko (6 dní) 
2010
 
Doplňkové pedagogické studium, NIDV Brno (145 vyučovacích hodin) 
1999 - 2004 Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, Environmentálna ekológia / environmentálna výchova 

 

Pracovné skúsenosti

•  Lektorka kreatívneho terapeutického tanca, tanečno pohybová terapeutka

  Učiteľka a sprievodkyňa na alternatívnej základnej škole

  Zakladateľka, lektorka a projektová manažerka CEEV Živica
  Práca v mnohých ekologických a neziskových organizáciách (napr. Greenpeace, OZ Barvínek, Adra)
  Spoluautorka viacerých metodických výukových materiálov v oblasti ekovýchovy pre ZŠ, SŠ

 

Ďalšie vzdelávanie

Neuro-vývojová terapia (2019); Baby Soma - základný modul (2015), Intuitívna pedagogika - Dieter Schwartz (2014 - 2016); Somatic Experiencing (2017); Reconnecting I. (2015); Videotréning lektorských interakcií (2008); Dornova metoda základný kurz (2009), Základný permakultúrny kurz (2004) a mnoho ďalších kurzov lektorských zručností/dovedností ...