Mé přírodní Já

  2. 8. 2023    13.-15.10.2023

  Hájenka ČSOP Polička

 

                                                  sebezkušenostní seminář
Prožijme zkušenost s přírodním světem a sebou samými!
Zpomalíme, upozadíme racionální myšlení a budeme věnovat pozornost smyslovému prožívání živého světa kolem nás. 
Procítíme se jako součást Země. Budeme naslouchat, vnímat TO co se vynoří a tvořivým způsobem TO zrcadlit. 
Je v tom velká síla a náš obrovský zdroj.
Naše setkání bude prožitkové a plné impulsů k procítění své živosti a přirozenosti. Budeme zpívat, tančit a hlavně se spojovat se širší sítí života, naším zdrojem, jenž nás již od věků vyživuje. 
Dobijeme baterky a také oživíme svou přítomností, citlivostí a jemností kousek přírody (a možná i víc než kousek:)) kolem nás...
Nástrojem a průvodcem nám budou naše tělo, naše vlastní smysly, a bájný šestý smysl - spontaneita a intuice. Obohatíme svůj lidský potenciál. Prožijeme radost z interakce s přírodním světem a prohloubíme své vnímání reality.
Na semínáři vás čeká:
Pohyb, tanec, práce s tělem
Impulsy z hlubinné ekologie
Rituály
Kreativní tvorba
To vše co nejvíce venku v přírodě
Pohoda :)
 
Co vám seminář přinese?
hledání a nalézání sebe sama - sebepoznávání
plné bytí v těle
radost ze života a laskavost k sobě i ostatním
praktické tipy pro sebepéči i péči o svět (neoddělujeme:))
profesní tipy pro práci ve vzdělávání a terapii
Více info FB Tanec v nás