Project Earth

ecology / education / art / therapy

je začínajúca platforma pre každého, kto prináša na Zem kreativitu a slobodu

viac informácií o projekte sa objaví zanedlho


„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich