O mně

Mgr. Miloslava Hazuchová

Možno bol rok 2012 prelomový a možno nie... u mňa áno. Začala som znovu kresliť obrázky a spoznala som prácu Joannu Macy - WTR, ktorá ma priviedla aj k tanečnej terapii. Vždy som sa snažila pomáhať Zemi, a trochu sa to otočilo, či vrátilo? Zem ma priviedla k telu, začo som jej vďačná. V posledných rokoch som veľa objavila a spoznala. Ďakujem tiež svojim učiteľom a je mi potešením a cťou, že môžem svoje skúsenosti ponúknuť ďalej. Cítim v kostiach, že môžem naplniť svoje poslanie a potenciál.

Mám rada, keď sa ľudia slobodne hýbu, tešia a tancujú... Cítim v tom niečo systémové (aj moja „aktivistická“ časť plesá :)). Slobodné sebavyjadrenie považujem za veľkú vec - principiálnu. Nejde len o tanec, ide o kreativitu a slobodu, o našu silu a moc. Tá je stále ešte zámerne potlačovaná, asi tušíte prečo. Tvoriví ľudia sú slobodní. Žijú svoj život podľa seba. Príde mi skvelé, že sa môžeme voľne hýbať a prejavovať - taká paralela pre život. Naozaj k tomu nepotrebujeme žiadne konkrétne kroky (aj keď nás to tak učili), či štruktúry. Nemusíme nejak vyzerať, podávať výkon, ani nikoho tešiť - okrem nás samých. Stačí sa uvoľniť z naučených vzorcov, nechať sa viesť múdrosťou tela.

Slobodne prejaviť vlastné pocity, slobodne obývať svoje telo, byť znova nohami na zemi a rozpomenúť sa kým sme. Využiť svoj potenciál, samostatne a zodpovedne vytvárať svoj život i svet okolo seba. Potrebujeme k tomu len seba a rozhodnutie používať vlastnú múdrosť, ktorú i tak už odjakživa máme. Žime svoj vlastný život, či skôr nechajme tancovať život v nás...  spolu s ostatnými slobodnými ľuďmi pre dobro tejto Zeme i všetkých bytostí. 

 

Štúdium

2014 
- 2016
Holistická tanečno-pohybová terapia (730 h výcviku), Nemecko 
2016 Základy trauma terapie – Somatic experience (4 dni), Nemecko
2016
 
Body Mind Centering: Fluid Body - Systém telesných tekutín (6 dní) 
2013
 
Vzdelávanie Work that Reconnects „Active Hope“ Joanna Macy, Nemecko (6 dní) 
2010
 
Doplňkové pedagogické studium, NIDV Brno (145 vyučovacích hodin) 
1999 - 2004 Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, Environmentálna ekológia / environmentálna výchova 

 

Pracovné skúsenosti

•  Lektorka kreatívneho terapeutického tanca, tanečno pohybová terapia
  Zakladateľka, lektorka a projektová manažerka CEEV Živica
  Práca v rôznych ekologických a neziskových organizáciách (Greenpeace, Za Matku Zem, OZ Barvínek, Adra)
  Učiteľka a sprievodkyňa v detskom lesnom klube a ZŠ
  Autorka metodických výukových materiálov pre ZŠ, SŠ

 

Ďalšie vzdelávanie

Baby Soma - základný modul (2015), mnoho kurzov lektorských zručností; Intuitívna pedagogika - Dieter Schwartz (2014 - 2016); Reconnecting I. (2015); Videotréning lektorských interakcií (2008); Seichim reiki 1. Stupeň (2009), Dornova metoda základný kurz (2009), Základný permakultúrny kurz (2004)