O mně

Mgr. Miloslava Hazuchová

V roku 2012 som spoznala úžasnú ekofilozofickú a ekopsychologickú metódu Joanny Macy - Work That Reconnects. Tá mi otvorila dvere k tanečno-pohybovej terapii. Vždy som sa snažila aktívne pomáhať tejto planéte, a trochu sa to otočilo, či vrátilo?:) Zem ma priviedla k telu, za čo som veľmi vďačná. V posledných rokoch som veľa objavila a spoznala. Ďakujem svojim učiteľom a je mi potešením a cťou, že môžem svoje skúsenosti ponúknuť ďalej. Cítim v kostiach, že môžem naplniť svoje poslanie a potenciál.

Mám rada, keď sa ľudia slobodne hýbu, tešia a tancujú... Cítim v tom niečo až systémové (aj moja „aktivistická“ časť plesá :)). Slobodné vyjadrenie seba považujem za  principiálne veľkú vec! Nejde len o tanec, ide o sebavyjadrenie, kreativitu, komunikáciu, o našu silu a moc. Tá je stále ešte občas zámerne potlačovaná, asi tušíte prečo... Tvoriví ľudia sú slobodní. Žijú svoj život  podľa seba, majú vlastné názory a zodpovednosť. Príde mi jednoducho skvelé, že sa môžeme voľne hýbať a prejavovať - može to byť paralela pre život. Naozaj k tomu nepotrebujeme žiadne konkrétne kroky (aj keď nás to tak učili), či štruktúry. Nemusíme nejak vyzerať, podávať výkon, ani nikoho tešiť - okrem nás samých:). Stačí sa uvoľniť z naučených vzorcov, nechať sa viesť múdrosťou tela.

Slobodne prejaviť vlastné pocity, bdelo a vedome obývať svoje telo, byť znova nohami na zemi a rozpomenúť sa kým sme. Využiť svoj potenciál, samostatne a zodpovedne vytvárať svoj život i svet okolo seba. Potrebujeme k tomu hlavne seba a  vlastné rozhodnutie používať múdrosť v nás, ktorú niekde v sebe odjakživa máme. Žime svoj vlastný život, či skôr nechajme tancovať život v nás...  spolu s ostatnými slobodnými ľuďmi pre dobro tejto Zeme i všetkých bytostí.

 

Štúdium a prax

2018 Psychosomatická klinika Rottal-Inn-Kliniken Simbach, Nemecko
2017 až dnes Sdružení Práh jižní Morava, Brno
2017
- 2018
Sanatorium Focus Praha
2017 Psychosomatické oddelenie PNPP Pezinok
2014 
- 2016
Holistická tanečno-pohybová terapia (730 h výcviku), Nemecko 
2016 Základy trauma terapie – Somatic experience (4 dni), Nemecko
2016
 
Body Mind Centering: Fluid Body - Systém telesných tekutín (6 dní) 
2013
 
Vzdelávanie Work that Reconnects „Active Hope“ Joanna Macy, Nemecko (6 dní) 
2010
 
Doplňkové pedagogické studium, NIDV Brno (145 vyučovacích hodin) 
1999 - 2004 Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, Environmentálna ekológia / environmentálna výchova 

 

Pracovné skúsenosti

•  Lektorka kreatívneho terapeutického tanca, tanečno pohybová terapeutka

  Učiteľka a sprievodkyňa v detskom lesnom klube a ZŠ

  Zakladateľka, lektorka a projektová manažerka CEEV Živica
  Práca v rôznych ekologických a neziskových organizáciách (Greenpeace, Za Matku Zem, OZ Barvínek, Adra)
  Autorka metodických výukových materiálov pre ZŠ, SŠ

 

Ďalšie vzdelávanie

Baby Soma - základný modul (2015), mnoho kurzov lektorských zručností; Intuitívna pedagogika - Dieter Schwartz (2014 - 2016); Reconnecting I. (2015); Videotréning lektorských interakcií (2008); Seichim reiki 1. Stupeň (2009), Dornova metoda základný kurz (2009), Základný permakultúrny kurz (2004)