Ponuka / Co nabízím

Večery s kreatívnym tancom a liečivým pohybom - terapeutický tanec (2 h)

Kreatívny terapeutický tanec

Jedná sa voľný tanec bez predpísaných krokov, obvykle je pripravená nejaká téma a k nej ponuka pár impulzov. Všetko je dobrovoľné. Každý tancuje pre seba, bez hodnotenia ostatných alebo samého seba. Máme príležitosť nechať sa viesť vlastným telom, otvárame priestor pre telesnú múdrosť. 

Čo vám prinesie kreatívny terapeutický tanec?

  • vedomé prepojenie s telom – čas pre samých seba
  • uvoľnenie sa
  • vystúpenie z pohybových vzorcov
  • radosť z vlastného pohybu a života
  • rozvoj kreativity
  • sebapoznávanie
  • inšpiráciu pre každodenný život
  • silu žiť vlastný život podľa vlastných predstáv 
  • ...  a nechajme sa prekvapiť... :)

zavřít

Zážitkové workshopy s prvkami tanečno-pohybovej terapie (1/2 - 2 dni)

Holistická tanečná a pohybová terapia (HTB) je procesorientovaná forma expresívnej terapie, ktorá integruje našu osobnosť, vzťahy s ostatnými ľuďmi i s okolitým prostredím. Bola vytvorená skupinou nemeckých terapeutiek pod vedením Barbary Hundshammer, viac na stránkach HTB.

HTB nás robí pozornými voči najrôznejším signálom a posolstvám vlastného tela a rozvíja schopnosť porozumieť reči nášho tela. V popredí stojí vlastné kreatívne sebavyjadrenie a vlastný pohyb, namiesto pevne danej choreografie a štruktúry. Harmonizuje a znovu zjednocuje telo, emócie a myseľ. Prináša  prepojenie so sebou samým i okolitým svetom. Umožňuje nájsť riešenia a podporu v rôznych životných situáciách cez telesné vyjadrenie a pamäť tela.

Aktuálna ponuka seminárov:

Liečivé semináre pre ženy po cisárskych pôrodoch

Obsahom semináru je zážitkový proces na báze tanečno-pohybovej terapie zameraný na podporu vlastných zdrojov, ktoré napomáhajú k vyrovnaniu sa s pôrodom cisárskym rezom. 

zavřít

  Zážitkové  workshopy Work that Reconnects - nejen ekofilozofické (3 h - 2 dni)

Workshopy prepájajú metódu, ktorá obnovuje spojenie (WTR) od ekofilozofky Joanny Macy a  prvky tanečno-pohybovej terapie. 

Príklady workshopov: "V sieti života"(obnovenie spojenia so širším Životom)  "Embodimet" "V náručí Zeme (úvod do WTR)" a iné.

Workshopy slúžia k osobnému rozvoju, posilneniu, psychohygiene. Vrelo doporučujem v týchto časoch!

zavřít

Workshopy na mieru

 Je možné pripraviť workshopy podľa mieru podľa individuálnych požiadaviek zamerané napr. na redukciu stresu. Sú určené pre menšie firemné skupiny alebo prezentácie na festivaloch, konferenciách apod. Využívam  kreatívny tanec a prvky tanečne pohybovej terapie, napr. seminár zameraný na telesné zdroje alebo Embodiment.

zavřít

Tanečně- pohybová terapie - individuální konzultace a práce s environmentálním žalem 

Ponúkam telesnú terapiu na báze tanečne- pohybovej terapie, pracuje s vyjadrením cez pohyb, vhodná ako doplnok k verbálnej terapii alebo pre ľudí, ktorým je bližšie neverbálne vyjadrenie. Jej cieľom je harmonizácia fyzickej, emocionálnej a mentálnej zložky osobnosti. Cez prácu s telom umožňuje integráciu nevedomých psychických procesov. V dobe kedy žijeme najmä v hlave a v dobe, kedy sme nadmieru vystavení stresom poskytuje efektívny nástroj uvoľnenia od najrôznejších problémov a umožňuje zlepšiť kvalitu nášho života. Mám kapacitu prijať nových klientov, pracujem pod supervíziou. Miesto terapie: Centrum Brna

Osobné poradenstvo Environmentálny žiaľ a úzkosť zamerané na osobnostný rozvoj s využitím holistickej tanečno pohybovej terapie a Metódy obnovujúcej spojenie (k sebe i svetu) od ekofilozofky Joanny Macy (WTR) a týmu terapeutov.

Máte chuť pozrieť sa na veci inak - z perspektívy vašeho tela? Menej verbálne, viac v pohybe - vedome a citlivo vnímať vlastné telo, vzťahy a svet okolo? Rada vás budem pri vašich témach sprevádzať. Pri terapeutickej práci využívam tiež prvky telesnej traumaterapie Somatic Experiencing.

zavřít