Ponuka / Co nabízím

Večery s kreatívnym tancom a liečivým pohybom - terapeutický tanec (2 h)

Kreatívny tanec a liečivý pohyb

Jedná sa voľný tanec bez predpísaných krokov, obvykle je pripravená nejaká téma a k nej ponuka pár impulzov. Všetko je dobrovoľné. Každý tancuje pre seba, bez hodnotenia ostatných alebo samého seba. Máme príležitosť nechať sa viesť vlastným telom, otvárame priestor pre telesnú múdrosť. 

Čo vám prinesie kreatívny tanec a liečivý pohyb?

  • vedomé prepojenie s telom – čas pre samých seba
  • uvoľnenie sa
  • vystúpenie z pohybových vzorcov
  • radosť z vlastného pohybu a života
  • rozvoj kreativity
  • sebapoznávanie
  • inšpiráciu pre každodenný život
  • silu žiť vlastný život podľa vlastných predstáv 
  • ...  a nechajme sa prekvapiť…

zavřít

Zážitkové workshopy s prvkami tanečno-pohybovej terapie (1/2 - 2 dni)

Holistická tanečná a pohybová terapia (HTB) je procesorientovaná forma psychoterapie, ktorá integruje našu osobnosť, vzťahy s ostatnými ľuďmi i so sieťou života. Bola vytvorená skupinou nemeckých terapeutiek pod vedením Barbary Hundshammer, viac na stránkach HTB.

HTB nás robí pozornými voči najrôznejším signálom a posolstvám vlastného tela a rozvíja schopnosť porozumieť reči nášho tela. V popredí stojí vlastné kreatívne sebavyjadrenie a vlastný pohyb, namiesto pevne danej choreografie a štruktúry. Harmonizuje a znovu zjednocuje telo, pocity a myseľ. Prináša hlboké prepojenie so sebou samým i okolitým svetom. Umožňuje nájsť riešenia a podporu v rôznych životných situáciách cez telesné vyjadrenie a pamäť tela.

Aktuálna ponuka seminárov:

Liečivé semináre pre ženy po cisárskych pôrodoch

Obsahom semináru je zážitkový proces na báze tanečno-pohybovej terapie zameraný na podporu vlastných zdrojov, ktoré napomáhajú k vyrovnaniu sa s pôrodom cisárskym rezom. 

zavřít

Ekofilozofické  workshopy Work that Reconnects (3 h - 2 dni)

Workshopy prepájajú metódu, ktorá obnovuje spojenie (WTR) od ekofilozofky Joanny Macy doplnené o prvky tanečno-pohybovej terapie. 

Príklady workshopov: "V sieti života"(obnovenie spojenia so širším Životom) "V náručí Zeme (úvod do WTR)" a iné.

Workshopy sú zážitkové, sebaskúsenostné. 

zavřít

Workshopy na mieru

Pripravujem workshopy prispôsobené na individuálne požiadavky, určené pre menšie skupiny, firmy alebo akcie rôzneho druhu. Využívam  kreatívny tanec a prvky tanečne pohybovej terapie, napr. tématický seminár zameraný na telesné zdroje

zavřít

Individuální konzultace a práce s environmentálním žalem 

Ponúkam poradenstvo zamerané na osobnostný rozvoj s využitím holistickej tanečno pohybovej terapie a Metódy, ktorá obnovuje spojenie od svetoznámej ekofilozofky Joanny Macy (WTR) zameranej napr. environmentálny žiaľ a ekologickú úzkosť

zavřít