„Jste-li odtrženi od vlastního těla, jste zároveň odtrženi od těla světa. Ten se vám pak zdá jiný než vy, jakoby k vám nepatřil, místo toho, abyste v něm viděli živoucí kontinuum, k němuž náležíte.“

Philip Sheperd

Nejbližší akce

  23.10.2021 10:00 - 18:00

  Nová Ves 414

EMBODIMENT - plné bytí v těle

VÍC INFO NA FB TANECVNAS NEBO NA FB VESVEMZIVLU

TĚŠÍME SE NA VÁS:)

více