„Naše tělo je naše nejbližší příroda."

Miluška Hazuchová

 „Jste-li odtrženi od vlastního těla, jste zároveň odtrženi od těla světa. Ten se vám pak zdá jiný než vy, jakoby k vám nepatřil, místo toho, abyste v něm viděli živoucí kontinuum, k němuž náležíte.“

Philip Sheperd

Nejbližší akce

  sobota 28.1.23 / 18,00-20,00

  RC Prešporkovo, Heyduková 25, Bratislava

Novoročný tanec

Srdečne pozývam!:)

více